Thứ Tư, 6 tháng 5, 2009

Hình tượng Rừng Xànu trong tác phẩm cùng tên của Nguyễn Trung Thành

Câu 3a (5 điểm): Dành cho thí sinh học chương trình Chuẩn
thi HK2 TP.HCM 2008-2009
1. Yêu cầu về kĩ năng :
- Học sinh nắm vững kĩ năng làm bài văn nghị luận văn học, kiểu bài phân tích một hình tượng văn học.
- Bài làm có bố cục rõ ràng ; diễn đạt mạch lạc ; ít mắc lỗi chính tả, ngữ pháp.
2. Yêu cầu về nội dung :
Bài làm cần có các nội dung chính sau :
- Giới thiệu được những nét cơ bản về tác giả, hoàn cảnh ra đời, chủ đề của tác phẩm. Giới thiệu hình tượng cây xà nu.
- Tác phẩm mở đầu và kết thúc bằng hình ảnh rừng xà nu; cây xà nu là hình ảnh xuyên suốt tác phẩm nên vừa có ý nghĩa cụ thể, vừa có ý nghĩa biểu tượng.
- Các phẩm chất tiêu biểu của cây xà nu và ý nghĩa biểu trưng cho phẩm chất dân làng Xô Man, cho nhân dân Tây Nguyên.
- Ý nghĩa hình tượng cây xà nu đối với tác phẩm
Biểu điểm :
- Điểm 5: Đáp ứng tốt các yêu cầu trên ; kĩ năng phân tích tốt, biết chọn chi tiết phù hợp ; không mắc nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp (1-2 lỗi).
- Điểm 3 – 4 : Đáp ứng yêu cầu ở mức khá; dẫn chứng đầy đủ nhưng văn viết chưa có cảm xúc, chưa trôi chảy; có thể mắc 3-4 lỗi chính tả, ngữ pháp .
- Điểm 1 – 2 : Không nắm vững tác phẩm, không có dẫn chứng trực tiếp ; bài làm sơ sài, thiếu nhiều ý ; mắc nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
- Điểm 00 : Để giấy trắng hoặc chỉ viết vài dòng không rõ ý.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét